Handelsbetingelser

Aaen Tekster
v/ Heine Aaen Hansen
James Tobins Allé 49
9220 Aalborg Øst

CVR: 35628908

Betingelserne herunder gælder, når du laver en aftale med Heine Aaen Hansen – med mindre vi skriftligt aftaler andet.

Bemærk ved tekstopgaver:

Du får ophavs- og brugsretten til teksterne i det øjeblik, jeg modtager betaling for teksterne.

1. Tilbud og aftale

Alle tilbud gælder i 7 dage, med mindre vi aftaler andet.

Aftalen er indgået, når jeg har modtaget din accept.

2. Pris

Alle priser er eksklusiv moms. Det fremgår også altid af tilbuddet.

Alle priser er baseret på de oplysninger om opgaven, jeg har fået. Hvis opgavens omfang eller specifikationer ændrer sig mærkbart, fakturerer jeg for det merarbejde, ændringen medfører.

Jeg udarbejder en samlet pris på opgaven ud fra faktorer som anslået arbejdstid, hvor tydeligt opgaven er beskrevet, opgavens kompleksitet og den anslåede værdi af opgaven for kunden.

3. Faste aftaler

Når vi indgår en fast aftale, står jeg til din rådighed 1, 2 eller 4 faste dage om måneden.

Faste aftaler er altid forudbetalt.

Du sender mig (eller vi tager en snak om hvilke) opgaver, som jeg skal lave på din faste dag. Din opgavebeskrivelse skal være mig i hænde senest to dage før dagen, jeg har sat af til dig. Hvis du ikke har en opgave, jeg kan arbejde på, mister du dagen. Jeg forsøger gerne at finde en anden dato, men kan ikke love, at jeg har en ledig dag inden for rimelig tid.

Da jeg selvfølgelig også holder ferie i løbet af et år, kan jeg ikke love, at du har en fast dag hver eneste måned. Jeg gør dig opmærksom på, hvornår jeg holder ferie, så tidligt jeg kan – og hvis muligt, tilbyder jeg altid en anden dato til dig. Du betaler selvfølgelig ikke for de dage, jeg aflyser.

3.1. Aflysninger ved fast aftale

Du betaler for, at jeg står til din rådighed og blokerer pladsen i min kalender til din virksomhed. Hvis du aflyser, ikke har opgaver til mig eller har brug for at springe en dag over, betaler du stadig for dagen. Hvis det sker flere gange, har jeg ret til at opsige vores samarbejde.

3.2. Ved manglende betaling

Hvis du ikke har betalt fakturaen, har jeg ret til at aflyse eller udskyde dagen, indtil fakturaen er betalt.

4. Overholdelse af aftaler og deadlines

Jeg forventer, at du overholder vores aftaler – ligesom jeg overholder dem.

En stor del af mit arbejde handler om at planlægge min tid. Så jeg kan arbejde fokuseret og effektivt.

Hvis du ikke overholder vores aftaler undervejs i arbejdet, er min planlægning spildt – og jeg kan ikke levere til den aftalte leveringsdato. Jeg informerer dig om en ny leveringsdato.

Hvis det sker flere gange, at du ikke overholder vores aftaler, fakturerer jeg dig for det.

5. Levering

Når din faktura er betalt, overdrager jeg brugs- og ophavsretten til dig.

Jeg sender dig en e-mail med et link til dine tekster på Google Docs, med mindre vi har aftalt andet.

Hvis vi ikke aftaler en konkret deadline for levering, leverer jeg materialet til dig, når jeg er færdig med arbejdet.

6. Betaling

Du skal betale til tiden. Sjovt nok.

Ved for sen betaling pålægger jeg et gebyr på DKK 100 og 5 % af det oprindelige fakturabeløb for hver påbegyndt måned.

Jeg opkræver et depositum på 50 % af fakturabeløbet, før jeg begynder arbejdet. Ved min dagspakke, klippekort, fast aftale eller rådgivning betaler du altid forud. 

Hvis du vælger at springe fra projektet, uanset hvornår i samarbejdet, får du ikke det betalte beløb tilbage. 

7. Rettigheder til teksterne

Når du har betalt din faktura, overdrager jeg brugs- og ophavsretten til teksterne til dig.

Betaler du ikke til tiden, opnår du ikke brugs- og ophavsretten til teksterne. Bruger du teksterne uden at have opnået brugs- og ophavsretten, anser jeg det som et brud på ophavsretten og kan kræve erstatning.

Du kan ikke fortryde dit køb ved at undlade at betale.

8. Force majeure

Jeg kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold, jeg ikke kunne have forudset, da vi indgik aftalen. Dette gælder blandt andet beskadigelse af arbejdsudstyr, brand, vandskader, naturkatastrofer, krig og lignende force majeure-situationer.

Skulle en opgave blive forsinket på grund af ovenstående, aftaler vi en ny leveringsdato ved første mulighed.

9. Betingelser

Jeg kan til enhver tid rette i de gældende betingelser. Du er dog altid omfattet af de gældende betingelser, da vi indgik en aftale.

Senest revideret: december 2021