Handelsbetingelser

Aaen Tekster
v/ Heine Aaen Hansen
James Tobins Allé 49
9220 Aalborg Øst

CVR: 35628908

Betingelserne herunder gælder når du laver en aftale med Heine Aaen Hansen – med mindre vi skriftligt aftaler andet.

Bemærk ved tekstopgaver:

Du får ophavs- og brugsretten til teksterne i det øjeblik jeg modtager betaling for teksterne.

1. Tilbud og aftale

Alle tilbud gælder i 7 dage, med mindre vi aftaler andet.

Aftalen er indgået når jeg har modtaget din accept.

2. Pris

Alle priser er eksklusiv moms. Det fremgår også altid af tilbuddet.

Alle priser er baseret på de oplysninger om opgaven jeg har fået. Hvis opgavens omfang eller specifikationer ændrer sig mærkbart, fakturerer jeg for det merarbejde ændringen medfører.

Jeg udarbejder en samlet pris på opgaven ud fra faktorer som anslået arbejdstid, hvor tydeligt opgaven er beskrevet, opgavens kompleksitet og den anslåede værdi af opgaven for kunden.

3. Overholdelse af aftaler og deadlines

Jeg forventer at du overholder vores aftaler – ligesom jeg overholder dem.

En stor del af mit arbejde handler om at planlægge min tid. Så jeg kan arbejde fokuseret og effektivt.

Hvis du ikke overholder vores aftaler undervejs i arbejdet, er min planlægning spildt – og jeg kan ikke levere til den aftalte leveringsdato. Jeg informerer dig om en ny leveringsdato.

Hvis det sker flere gange at du ikke overholder vores aftaler, fakturerer jeg dig for det.

4. Levering

Når din faktura er betalt, overdrager jeg brugs- og ophavsretten til dig.

Jeg sender dig en e-mail med et link til dine tekster på Google Docs, med mindre vi har aftalt andet.

Hvis vi ikke aftaler en konkret deadline for levering, leverer jeg materialet til dig når jeg er færdig med arbejdet.

5. Betaling

Du skal betale til tiden. Sjovt nok.

Ved for sen betaling pålægger jeg et gebyr på DKK 100 og 5 % af det oprindelige fakturabeløb for hver påbegyndt måned.

Jeg opkræver et depositum på 50 % af fakturabeløbet før jeg begynder arbejdet. Ved min dagspakke, klippekort eller rådgivning betaler du altid forud. 

Hvis du vælger at springe fra projektet uanset hvornår i samarbejdet, får du ikke det betalte beløb tilbage. 

6. Rettigheder til teksterne

Når du har betalt din faktura, overdrager jeg brugs- og ophavsretten til teksterne til dig.

Betaler du ikke til tiden, opnår du ikke brugs- og ophavsretten til teksterne. Bruger du teksterne uden at have opnået brugs- og ophavsretten, anser jeg det som et brud på ophavsretten og kan kræve erstatning.

Du kan ikke fortryde dit køb ved at undlade at betale.

7. Force majeure

Jeg kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller mangler som skyldes forhold jeg ikke kunne have forudset da vi indgik aftalen. Dette gælder blandt andet beskadigelse af arbejdsudstyr, brand, vandskader, naturkatastrofer, krig og lignende force majeure-situationer.

Skulle en opgave blive forsinket på grund af ovenstående, aftaler vi en ny leveringsdato ved første mulighed.

8. Betingelser

Jeg kan til enhver tid rette i de gældende betingelser. Du er dog altid omfattet af de gældende betingelser da vi indgik en aftale.

Senest revideret: december 2020